Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Kollektivavtal för kommunala sektorn 1.3.2017 - 28.2.2018

17.01.2017

Kollektivavtal för kommunala sektorn 1.3.2017 - 28.2.2018

Kommunala avtalsdelegationen (KAD) och huvudavtalsorganisationerna Akava-Åland rf, FOA-Å r.f. och TCÅ rf undertecknade den 17 januari 2017 underteckningsprotokollen för allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) och arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA).

Drygt 2 000 anställda i kommuner och kommunalförbund omfattas av de kommunala kollektivavtalen på Åland. De kommunala avtalen har en bred spännvidd och omfattar bland annat anställda inom grundskola, barn- och äldreomsorg samt teknisk och administrativ personal.

Avtalsperioden sträcker sig från den 1 mars 2017 till och med den 28 februari 2018.


Med anledning av konkurrenskraftsavtalets verkningar görs inga ändringar i lönerna under avtalsperioden med undantag av en minskning av semesterpenningen och förlängning av arbetstiden.

Genom ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal har avtalats att semesterpenningen minskas med 30 % från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019.

Arbetstiden förlängs för de olika arbetstidsformerna inom AKTA, TS och TIM-AKA med en halvtimme per vecka. Förlängningen träder i kraft från och med den 1 mars 2017. För den undervisande personalen (UKTA) förlängs arbetstiden med 24 timmar per år. Inom grundskolan sker förlängningen i form av utökad samplanering och lärararbetsdagar och förändringen träder i kraft från och med den 1 augusti 2017.


För mer information, kontakta:
Avtalschef Ewa Danielsson, tfn. 329 144 eller e-post kad@kommun.ax


 

« Tillbaka