Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Men här känner väl sig alla välkomna? - Utbildning 16.8.2017

21.06.2017

- Att se, förstå och agera för en inkluderande arbetsplats ur ett hbtiq- perspektiv

Planen för att stärka likabehandlingsperspektivet på arbetsplatsen omfattar flera olika diskrimineringsgrunder. Under denna utbildning kommer deltagarna att få kunskap i hur vi kan levandegöra likabehandlingsarbetet i vardagen. Fokus kommer att ligga speciellt på bemötande, men också på hur arbetet kan stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare

I samarbete med Ålands Pride arrangeras utbildningen under Pride veckan och vi kommer därför att lägga fokus på att stärka hbtiq-kompetensen i likabehandlingsarbetet. Utbildningen behandlar det konkreta arbetet med likabehandling såsom varför det är viktigt att ha kunskap om likabehandling också i en liten kommun, skillnaden mellan att vara öppen för olika typer av människor och att aktivt inkludera. Vi kommer att bekanta oss med vilka normer råder i samhället och på arbetsplatser och hur det påverkar speciellt hbtiq-personer samt hur vi kan aktivt förebygga kränkningar och trakasserier. Vi använder verksamhetsnära exempel, ger plats för reflektion kring den egna verksamheten genom övningar och diskussioner. Utbildningen ger insikt i begrepp och processer för ökad inkludering.

Om det finns intresse efter utbildningen kommer också en kompletteringsutbildning att arrangeras. Utbildningsdel 2 utgår ifrån kommuninvånarperspektivet och fokuserar på bemötande av klienter, kunder och besökare, hur vi planerar verksamheten samt inkluderande kommunikation.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personer som ansvarar för likabehandlingsplanens förverkligande.
Pris: Deltagaravgiften är 120€ och där ingår även fika.

Plats och tid:
Utbildningen arrangeras onsdagen den 16.8 kl. 12-15 i Mariehamns stadshus och det ingår fika.
Du kan anmäla dig här senast den 9.8 kl.15

*Vänligen anmäl eventuella allergier samt om du har någon funktionsnedsättning som vi behöver ta i beaktande för att du ska kunna delta på lika villkor i utbildningen.

Utbildare: Malin Gustavsson FM, PK är VD och expert på jämställdhet och likabehandlingsfrågor vid Ekvalita. Malin har en bred erfarenhet av att jobba med offentlig sektor såsom finska ministerier, finska och rikssvenska kommuner samt politiker kring jämställdhet och likabehandling.
Mer information om hittas på www.ekvalita.fi
Samarbetspartners: Åland Pride, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad

 

« Tillbaka