Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Men här känner väl sig alla välkomna ? Kurs 27.11.2017

07.11.2017

Att stärka kommunens jämlika bemötande med fokus på hbtiq

Kommunens uppdrag är att möta alla kommuninvånare likvärdigt så att alla ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av kommunens service.

Vad finns det för utmaningar i att förverkliga uppdraget med att skapa inkluderande service och tjänster?

Under utbildningen kommer vi att fokusera på inkludering i konkreta handlingar, text och bild samt skillnaden mellan att passivt och aktivt inkludera. Vi kommer att reflektera över olika typer av normer kan hindra personer att känna sig välkomna eller inkluderade i verksamheten som klienter, kunder och besökare? Vårt fokus ligger på hbtiq, men resonemang och utgångspunkter gäller på alla typer av kommuninvånare som vi kan möta i vårt arbete.


Under denna utbildning kommer deltagarna att få kunskap i inkluderande kommunikation, reflektera över utmanande situationer med kunder, klienter eller besökare, med fokus på ett hbtiq perspektiv. Vi använder verksamhetsnära exempel, ger plats för reflektion kring den egna verksamheten genom övningar och diskussioner.


Utbildningen är fristående utbildningsdel samt del 2 i till ett utbildningssamarbete som startade i samarbete med Åland Pride under Pride veckan i augusti där fokus låg i att stärka hbtiq-kompetensen i likabehandlingsarbetet ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till anställda vid kommunen som ansvarar det konkreta arbetet med att bemöta kunder, klienter och besökare
Pris: Deltagaravgiften är 120€ och där ingår även fika.

Plats och tid:
Utbildningen arrangeras måndagen den 27.11 kl. 12-15 i Mariehamns stadshus och det ingår fika.

Du kan anmäla dig här senast den 20.11.kl.12


*Vänligen anmäl eventuella allergier samt om du har någon funktionsnedsättning som vi behöver ta i beaktande för att du ska kunna delta på lika villkor i utbildningen.

Utbildare: Malin Gustavsson FM, PK är VD och expert på jämställdhet och likabehandlingsfrågor vid Ekvalita. Malin har en bred erfarenhet av att jobba med offentlig sektor såsom finska ministerier, finska och rikssvenska kommuner samt politiker kring jämställdhet och likabehandling.
Mer information om hittas på www.ekvalita.fi


Samarbetspartners: Ålands kommunförbund, och Mariehamns stad

 

« Tillbaka