Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Seminarium om kommunernas framtid

04.09.2019

Onsdag 25.9 12 - 16

Blomstringevägen 12, Jomala (Ovanför Maxinge, bredvid Elvaruhuset)

 

De åländska kommunerna har under lång tid varit föremål för politiska reformer och speciellt under den senaste mandatperioden har kommunstrukturfrågan lyfts högt på den politiska agendan i landskapet.

Samtidigt som kommunindelningen diskuterats pågår många stora lagreformer. Kommunerna berörs även direkt av flera olika reformer som finska staten genomför och som påverkar kommunernas arbetssätt och finansiering.

Förändringstrycket på de åländska kommunerna har aldrig varit större.

Alla reformer ska genomföras snabbt, helst utan tilläggskostnader och utan att den ordinarie verksamheten påverkas.

Inför kommande mandatperiod bjuder förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund bjuder in kommunalt förtroendevalda och kommunernas tjänstemän till en rak och faktabaserad diskussion där avsikten är att belysa läget i kommunerna inför kommande mandatperiod.

Christian Dreyer, kommundirektör i Kumlinge, leder ordet under seminariet'

Anmälan vid denna länk 

Program

12.00 Inledning

- Håkan Lundberg

12.15 I tur och ordning, eller allt på en gång?

- Översikt över beslutade / pågående / kommande politiska reformer
Magnus Sandberg, Förbundsdirektör

12.45 Kommunen som motor för lokalsamhället

- Ansvar och befogenheter, eller bara ansvar?
- Niklas Eriksson

13.00 Kommunernas beskattningsrätt i förändring

Ändrade rutiner inom beskattningen och hur det påverkar kommunerna
- Andreas Johansson

13.15 Digitalisering och E-tjänster?

- Vad händer varför händer så lite?
Katarina Donning, ÅDA
Lynn Häggblom, ÅDA

13.30 Hållbara kommuner?

- Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland/FN:s Agenda 2030 och vad de kommer att innebära
Micke Larsson, Lr

14.00 Kaffe och mingel

14.30 Landskapsandelarna - en pedagogisk genomgång

- Christian Dreyer

15.00 Paneldebatt och frågestund under ledning av Daniel Dahlén Ålandstidningen

16.00 Tack och hej

 

« Tillbaka