Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Arkiv: 2009


December 2009

» Ekonomi i balans // 08.12.2009


November 2009

» Hur ska kommunstrukturen se ut? // 26.11.2009

» Framtidens Framgångsrika Kommuner - Full fart framåt! // 03.11.2009


October 2009

» Ska kommunerna eller FPA tolka? // 28.10.2009


August 2009

» Ny barnskyddsplan // 24.08.2009

» Lönejusteringar i TIM-AKA // 18.08.2009

» Utlåtande över förslag till ny barnomsorgslagstiftning // 14.08.2009

» Lönejusteringar i TS // 13.08.2009

» Lönejusteringar i AKTA // 13.08.2009

» Lönejusteringar i UKTA // 13.08.2009


June 2009

» Om periodarbetstid i AKTA // 11.06.2009

» Avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring // 10.06.2009


April 2009

» Fördelning av potter enligt UKTA // 07.04.2009

» Fördelning av potter enligt TS // 07.04.2009

» Fördelning av potter enligt TIM-AKA // 07.04.2009

» Fördelning av potter enligt AKTA // 07.04.2009


March 2009

» Yttrande över nya regler om personlig assistans i handikapplagstiftningen // 17.03.2009


February 2009

» Korrigering av lönesättningspunkt // 17.02.2009


January 2009

» Arkivering 1 // 30.01.2009

» Uppsägsningsskydd och ersättning // 02.01.2009

» Nya reseersättningar 2009 // 01.01.2009

» Cirkulärlistan för 2008 // 01.01.2009