Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Yttrande över förslag till lag om en infrastruktur för geografisk information

11.08.2010

Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag om en infrastruktur för geografisk information stiftas. Då det inte funnits tid att involvera kommunerna i beredningen, föreslås att kommunerna i det här skedet inte ska omfattas av lagstiftningen om geografisk information.

Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för rumsliginformation i Europeiska gemenskapen (Inspire). I den föreslagna lagen anges en skyldighet för myndigheter som innehar geografiska datamängder att göra dessa tillgängliga för andra myndigheter och för allmänheten i ett datanät. Förslaget innebär inte någon skyldighet att samla in nya uppgifter. Landskapsregeringen föreslår att lagen inte tillämpas på datamängder som innehas av kommuner, i enlighet med den möjlighet till undantag som finns i direktivet. Landskapsregeringens framställning skickades till Ålands lagting den 3.9.2010. Se lagtingets beslut om antagande av Landskapslag om en infrastruktur för geografisk information.

Kommunförbundets synpunkter

Ålands kommunförbund tillstyrker landskapsregeringens förslag till en landskapslag om en infrastruktur för geografisk information. Kommunförbundet förordar även förslaget att kommunerna i detta skede inte omfattas av lagstiftningen då det inte gjorts någon utredning över vilka ekonomiska konsekvenser lagförslaget skulle kunna få för kommunerna samt att kommunerna inte varit involverade i beredningen.

 

« Tillbaka

 

 

Arkiv

Aktuella remisser

» 2015 (3)
» 2012 (3)
» 2011 (1)
» 2010 (7)
» 2009 (2)
» 2008 (2)
» 2007 (6)
» 2006 (11)
» 2005 (4)
» 2004 (5)