Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård

23.06.2011

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet. Lagen ersätter den tidigare landskapslagen om hälso- och sjukvården.

Den föreslagna lagen innehåller grundläggande bestämmelser om Ålands hälso- och sjukvårds organisation och verksamhet samt om innehållet i och omfattningen av den offentliga hälso- och sjukvården. Landskapsregeringen föreslår även en komplettering i förtydligande syfte av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Läs landskapsregeringens framställning.

Kommunförbundets yttrande

Ålands kommunförbund anser i remissvaret angående den nya landskapslagen om hälso- och sjukvård att stadgandet om kommunernas ersättningsskyldighet i lagförslaget bör strykas. Detta bör göras eftersom situationen i fråga om kommunernas äldreomsorg avsevärt förbättrats sedan ÅHS-reformens genomförande och att ytterligare förbättringar är att vänta inom en snar framtid. Kommunernas beredskap att själva ombesörja äldreomsorgen har uppnått en sådan nivå att kommunernas ersättningsskyldighet för vården vid ÅHS:s långvårdsenhet bör tas bort.

Enligt lagförslaget ska landskapsregeringen och kommunerna i samband med beredning av beslut bedöma och beakta de konsekvenser besluten har för befolkningens hälsa och välfärd. Ålands kommunförbund anser att en myndighet som även borde omfattas av bestämmelsen är Ålands hälso- och sjukvård. Denna lagstadgade uppgift är ny för kommunerna och kommunerna bör kompenseras ekonomiskt för denna nya uppgift.

Ålands hälso- och sjukvård bör, enligt lagförslaget, samarbeta med olika kommunala instanser i den hälsofrämjande verksamheten. Dock nämns inget om denna samarbetsskyldighet i lagförslaget eller när det kan finnas behov av detta samarbete. Dessutom ska Ålands hälso- och sjukvårds arbete för att förebygga psykisk ohälsa samt dess alkohol- och drogarbete planeras och genomföras så att det bildar en funktionell helhet tillsammans med den kommunala socialvården. Ålands kommunförbund anser att detta bör förtydligas i framställningen.
 

 

« Tillbaka

 

 

Arkiv

Aktuella remisser

» 2015 (3)
» 2012 (3)
» 2011 (1)
» 2010 (7)
» 2009 (2)
» 2008 (2)
» 2007 (6)
» 2006 (11)
» 2005 (4)
» 2004 (5)