Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Remissvar om utkomststöd

04.06.2012

Förbundsstyrelsen samtycker i princip till landskapsregeringens förslag till den aviserade ändringen i lagstiftningen om utkomststöd. Men på senare år har landskapsregeringen avsevärt urholkat kommunernas skattebas genom att höja "riksavdragen" i kommunalbeskattningen utan kompensation, dessutom har man gjort stora överföringar från kommunerna till landskapet genom den uteblivna indexjusteringen år 2010. Enbart den uteblivna indexjusteringen motsvarar ett intäktsbortfall på ca 974 000 euro. Med hänvisning till detta förutsätter förbundsstyrelsen att landskapsregeringen kompenserar kommunerna fullt ut för reformen.

Förslag till förbättring

Enligt 2a § utkomststödslagen (L 1998:66, blankettlag med vissa avvikelser) är en person i åldern 17-64 år under vissa förutsättningar skyldig att anmäla sig som arbetslös arbetssökande vid AMS. Om den som ansöker om utkomststöd inte anmäler sig som arbetssökande vid AMS, kan utkomststödets grunddel sänkas enligt 10 §. Enligt samma paragraf kan grunddelens belopp sänkas med först 20 och sedan 40 procent då en person behöver utkomststöd efter att han eller hon utan grundad anledning har vägrat att ta emot ett arbete som erbjudits henne eller honom.

Studerande får studiestöd under terminerna men inte under sommarmånaderna juni-augusti. I dagsläget betraktar AMS dem som korttidsarbetslösa som inte behöver någon handlingsplan. De kan därför enligt AMS riktlinjer inte anmäla sig som arbetssökande under sommarlovet utan man hänvisar istället till utlysta arbeten på sin hemsida. Riktlinjerna har kommit till på grund av brist på resurser. AMS tillvägagångssätt är korrekt eftersom heltidsstuderande enligt 2a § inte behöver anmäla sig som arbetslösa arbetssökande.

Konsekvensen är dock att studerande istället för att söka sommarjobb kan vända sig till kommunernas socialkanslier för att få fullt utkomststöd. Motivationen att aktivt söka arbete under studieuppehållet skulle sannolikt vara högre om även heltidsstuderande var tvungna att anmäla sig som arbetssökande och socialkansliet därmed enligt 10 § mom. 1 kunde sänka grunddelen i utkomststödet med 20 procent första månaden eller 40 procent följande månad för dem som inte tar emot anmodade korttidsjobb. Detta kan ge fler unga arbetserfarenhet som de har nytta av efter examen samtidigt som samhällets resurser kan gå till dem som bäst behöver dem.

 

« Tillbaka

 

 

Arkiv

Aktuella remisser

» 2015 (3)
» 2012 (3)
» 2011 (1)
» 2010 (7)
» 2009 (2)
» 2008 (2)
» 2007 (6)
» 2006 (11)
» 2005 (4)
» 2004 (5)