Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan

27.02.2017

Cirkulär 12/2017

De kommunala avtalsparterna har kommit överens om bifogade rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan.

Rekommendationen gäller vid bolagisering, bildande av nya kommunalförbund, eventuella kommunsammanslagningar, andra typer av sammanslagningar av verksamheter eller vid övergång till affärsverk.

 


KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Bilaga
1 Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en ar-betsgivare till en annan

Cirkuläret som pdf

  

« Tillbaka