Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2018

29.12.2017

Cirkulär 19/2017
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 6/2017 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2018.

Följ denna länk för KA cirkulär 6/2017 gällande godkända fackliga utbildningar 2018: https://www.kt.fi/sv/cirkulär/2017/6/facklig-utbildning-2018

 

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Med vänlig hälsning


Jesper Strandvik
Avtalschef

 

 Cirkuläret som PDF 

« Tillbaka