Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Ersättning för resekostnader från 1.1.2018

26.01.2018

Cirkulär 2/2018

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2018


Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2017 justeras till vissa delar 1.1.2018. De ersättningar som ändrats jämfört med 2017 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Jesper Strandvik
Avtalschef


Bilaga: AKTA bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

 

Cirkuläret som bilaga 

« Tillbaka