Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Rättelse i lönebilagan BILAGA 6 Kostservicepersonal

11.04.2018

Cirkulär 6/2018
I bilaga 6 kostservicepersonal har inte några ändringar skett i samband med lönebilagarevideringen 28.2.2018. I KAD cirkulär 3/2018 bilaga 1 förekommer felaktigt angivna lönesättningspunkter. Läs den korrekta lönebilagan.


 

« Tillbaka