Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Cirkulär till kännedom - Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2018

27.12.2018

19/2018

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 12/2018 godkänt bifogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2018.

Följ denna länk för KA cirkulär 12/2018 gällande godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen 2018:

 

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2018/12/facklig-utbildning-2018-andringar

 


KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Med vänlig hälsning


Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF 

« Tillbaka