Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2019

27.12.2018

20/2018

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

 

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 14/2018 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2019.

Följ denna länk för KA cirkulär 14/2018 gällande godkända fackliga utbildningar 2019:

 

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2018/14/godkand-facklig-utbildning-2019


KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Med vänlig hälsning


Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF 

« Tillbaka