Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Cirkulärlista 2018

08.02.2019

1/2019

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2018 bifogas för kännedom. 

 

 

Med vänliga hälsningar,


KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Jesper Strandvik
Avtalschef


Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2018

Cirkuläret som PDF 

« Tillbaka