Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Cirkulär till kännedom - Ny bilaga för godkänd facklig utbildning 2019 JHL

19.02.2019

3/2019

I KAD cirkulär 20/2018 hänvisas till KA cirkulär 14/2018 gällande godkända fack-liga utbildningar 2019. I länken i det tidigare cirkuläret framgår inte samtliga av de godkända utbildningarna från JHL.

 

 

I länken nedan finns den fullständiga listan för godkänd facklig utbildning från JHL:

 

https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/yleiskirje1814mr-ay-koulutus-liite-2-JHL_0.pdf

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Med vänlig hälsning


Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF 

« Tillbaka