Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

27.03.2019

4/2019

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsva-rar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2019.

Förmånstabellen har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Ändringarna i villkoren och avtalet är skrivtekniska. För år 2019 har de förmåner som betalas på basis av grupplivförsäkring höjts med 1,0 procent från 1.1.2019.
Parterna förhandlar årligen om justering av förmånen.


För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkrings-pool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller kommunalförbunden själv betalar förmånen till förmånstagarna.


Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.


KOMMUNALA AVTALSDELGATIONEN
Jesper Strandvik
Avtalschef

Bilaga
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivsförsäkring och som ska betalas då en anställd vid en kommun eller ett kommunalförbund avlidit

 

Cirkuläret som PDF 

« Tillbaka