Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Ersättning för måltidskostnader

27.03.2019

5/2019

 I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

 

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning betalas, med stöd av § 2 i det ovan nämnda avtalet, en ersättning för måltidskostnader för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är 25,34 € år 2019 (25,00 € år 2018).

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik
Avtalschef

Bilaga:
Arbets- och tjänstekollektivavtal om ersättning för de måltidskostnader som avses i rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning.

Cirkuläret som PDF

  

« Tillbaka