Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Arkiv: 2010


December 2010

» Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2011 // 20.12.2010
Cirkulär-nr: 12/2010

» Korrigeringar // 16.12.2010
Cirkulär-nr: 11/2010

» Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige // 08.12.2010
Cirkulär-nr: 10/2010


November 2010

» Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning // 19.11.2010
Cirkulär-nr: 09/2010

» Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress // 18.11.2010
Cirkulär-nr: 08/2010

» Justering av medeltiminkomsten enligt tim-aka § 35 mom.1 // 11.11.2010
Cirkulär-nr: 07/2010


October 2010

» En jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom den kommunala sektorn och landskapsförvaltningen // 06.10.2010
Cirkulär-nr: 06/2010

» Underteckningsprotokoll samt lönejusteringar i det kommunala tjänste- arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal // 01.10.2010
Cirkulär-nr: 05/2010


August 2010

» Underteckningsprotokoll jämte lönejusteringar samt de åländska avvikelserna i det kommunala tjänste- arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2010-2011 // 25.08.2010
Cirkulär-nr: 04/2010

» Underteckningsprotokoll jämte lönejusteringar samt de åländska avvikelserna i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2010-2011 // 24.08.2010
Cirkulär-nr: 03/2010


April 2010

» Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 // 12.04.2010
Cirkulär-nr: 02/2010


January 2010

» Cirkulärlistan för år 2009 // 12.01.2010
Cirkulär-nr: 01/2010