Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Arkiv: 2014


December 2014

» Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären - handbok för utarbetande av åldersprogram // 30.12.2014
Cirkulär-nr: 17/2014


August 2014

» Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2014–2016 // 08.08.2014
Cirkulär-nr: 16/2014


May 2014

» Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2014–2016 (UKTA 2014-2016) // 16.05.2014
Cirkulär-nr: 15/2014

» Arbetskollektivavtal för timavlönade 2014-2016 (TIM-AKA 2014-2016) // 14.05.2014
Cirkulär-nr: 14/2014

» Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14) // 08.05.2014
Cirkulär-nr: 13/2014

» Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016 (AKTA 2014-2016) // 08.05.2014
Cirkulär-nr: 12/2014


March 2014

» Ändringar i arbetsskiftsförteckningen // 06.03.2014
Cirkulär-nr: 11/2014


February 2014

» Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbe-tarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn // 27.02.2014
Cirkulär-nr: 10/2014

» Arbetshälsa ger resultat, vad kan kommunen göra? // 25.02.2014
Cirkulär-nr: 09/2014

» Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivsförsäkring // 25.02.2014
Cirkulär-nr: 08/2014

» Kostnadsersättningar för familjedagvårdare 2014 // 12.02.2014
Cirkulär-nr: 07/2014


January 2014

» Cirkulär till kännedom, Strategi för utveckling av arbetslivet // 31.01.2014
Cirkulär-nr: 06/2014

» Cirkulär till kännedom, Godkänd facklig utbildning 2014 // 31.01.2014
Cirkulär-nr: 05/2014

» Rekomendation om resultatutveckling i kommunerna // 14.01.2014
Cirkulär-nr: 04/2014

» Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen i kommunerna // 13.01.2014
Cirkulär-nr: 03/2014

» Ersättningar för resekostnader från och med den 1.1.2014 // 13.01.2014
Cirkulär-nr: 02/2014

» Cirkulärlistan för år 2013 // 08.01.2014
Cirkulär-nr: 01/2014