Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Arkiv: 2017


December 2017

» Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2018 // 29.12.2017
Cirkulär-nr: 19/2017


August 2017

» Cirkulär till kännedom - Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2017 // 22.08.2017
Cirkulär-nr: 18/2017


July 2017

» Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring // 07.07.2017
Cirkulär-nr: 17/2017


March 2017

» Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland // 14.03.2017
Cirkulär-nr: 16/2017

» Avtalsbestämmelser och tillämpningsanvisningar gällande ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 // 14.03.2017
Cirkulär-nr: 15/2017

» Ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 // 02.03.2017
Cirkulär-nr: 14/2017


February 2017

» Ersättning för måltidskostnader // 27.02.2017
Cirkulär-nr: 13/2017

» Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan // 27.02.2017
Cirkulär-nr: 12/2017

» Samarbetsavtal för tjänstemän och samarbetslag för arbetstagare // 24.02.2017
Cirkulär-nr: 11/2017

» Främjande av lokala avtal // 24.02.2017
Cirkulär-nr: 10/2017

» Främjande av arbetstidsbanker // 24.02.2017
Cirkulär-nr: 09/2017

» Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2017) // 10.02.2017
Cirkulär-nr: 08/2017

» Kommunnalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017) // 06.02.2017
Cirkulär-nr: 07/2017


January 2017

» Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017 (TS-17) // 31.01.2017
Cirkulär-nr: 06/2017

» Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017) // 27.01.2017
Cirkulär-nr: 05/2017

» Ersättningar för resekostnader från 1.1.2017 // 20.01.2017
Cirkulär-nr: 04/2017

» Cirkulär till kännedom - godkänd facklig utbildning 2017 // 18.01.2017
Cirkulär-nr: 03/2017

» Rekommendation om utveckling av personalrapporter // 18.01.2017
Cirkulär-nr: 02/2017

» Cirkulärlista 2016 // 18.01.2017
Cirkulär-nr: 01/2017