Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Arkiv: 2018


December 2018

» Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2019 // 27.12.2018
Cirkulär-nr: 20/2018

» Cirkulär till kännedom - Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2018 // 27.12.2018
Cirkulär-nr: 19/2018

» Anvisningar om arbetstidsförlängingen // 12.12.2018
Cirkulär-nr: 18/2018

» Åländska avvikelser i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018-2019 (TS-18) // 02.12.2018
Cirkulär-nr: 17/2018


November 2018

» Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen // 12.11.2018
Cirkulär-nr: 16/2018

» De lokala justeringspotterna och engångspotten // 01.11.2018
Cirkulär-nr: 15/2018

» Ändrade avtalsbestämmelser i UKTA // 01.11.2018
Cirkulär-nr: 14/2018


October 2018

» Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA // 09.10.2018
Cirkulär-nr: 13/2018


September 2018

» Arbetstidskapitlet och Lönebilaga5 i AKTA 2018-2019 // 28.09.2018
Cirkulär-nr: 12/2018

» Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIMAKA 2018-2019) // 25.09.2018
Cirkulär-nr: 11/2018

» Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018-2019 (UKTA 2018-2019) // 18.09.2018
Cirkulär-nr: 10/2018

» Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018-2019 (TS-18) // 06.09.2018
Cirkulär-nr: 09/2018


August 2018

» Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2019 (AKTA 2018-2019) // 31.08.2018
Cirkulär-nr: 08/2018


July 2018

» Information om pågående förhandlingar // 13.07.2018
Cirkulär-nr: 07/2018


April 2018

» Rättelse i lönebilagan BILAGA 6 Kostservicepersonal // 11.04.2018
Cirkulär-nr: 06/2018


March 2018

» Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivsförsäkring // 12.03.2018
Cirkulär-nr: 05/2018

» Ersättning för måltidskostnader // 12.03.2018
Cirkulär-nr: 04/2018


February 2018

» Revidering av lönebilagorna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet från och med 28.2.2018 // 28.02.2018
Cirkulär-nr: 03/2018


January 2018

» Ersättning för resekostnader från 1.1.2018 // 26.01.2018
Cirkulär-nr: 02/2018

» Cirkulärlista 2017 // 26.01.2018
Cirkulär-nr: 01/2018