Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Semester

Att räkna semesterdagar vid periodarbete

20.02.2009

En anställd arbetar i periodarbete 2x3 veckor. Den ordinarie arbetstiden för hela perioden är 229,5 vid full arbetstid. Den anställde har beviljats semester enligt följande under perioden

vecka 1
 en kalenderdag
vecka 2
 två kalenderdagar
vecka 3
 på arbete
vecka 4
 semester hela veckan
vecka 5
 på arbete
vecka 6
 på arbete


Hur många semesterdagar används?

 

Visa svar

Kapitel IV/semester/Hur semesterdagar åtgår § 6 mom.2 punkt 1 och skall tillämpas i detta fall.
Ett på förhand känt avbrott i periodarbete (semester) mom. 2 Om den ordinarie arbetstiden i sådant periodarbete som avses i § 9 i arbetstidskapitlet har bestämts i enlighet med § 16 mom. 3 i arbetstidskapitlet (på förhand känt avbrott), tillämpas följande bestämmelser:

1 Full kalendervecka

En full kalendervecka som ingår i semestertiden inbegriper 5 semesterdagar.

2 Ofullständig kalendervecka

Under en ofullständig kalendervecka som ingår i semestertiden åtgår semesterdagar som följer:

semester angiven i kalenderdagar  1
 2
 3  4  5  6
semesterdagar
 1  1,5  2  3  3  4

vecka 1
 1 kalenderdag angiven som semester= 1 semesterdag
vecka 2
 2 kalenderdagar angivna som semester = 1,5 semesterdag
vecka 4
 full kalendervecka = 5 semesterdagar

Totalt har 7,5 semesterdagar använts under perioden.

 

 

Semester

20.02.2009

Kan en arbetstagare ta ut sin semester efter det att arbetsavtalet upphört att gälla?

Visa svar

Semestern skall tas ut innan anställningsförhållandet upphör. Enligt AKTA 16 § kap IV/Semester har arbetstagaren rätt, då anställningsförhållandet upphör, att få semesterersättning för sådan outtagna semesterdagar som avses i 5 § mom.3.

 

 

 

« Tillbaka