Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Ledigheter

Oavlönad tjänstledighet för lärare

06.04.2009

En lärartjänsteinnehavare har beviljats tjänstledighet utan lön en dag. Läraren har 2 veckoövertimmar. Hur påverkas lönen och övertimarvodet ?

Visa svar

Kapitel IV/ Avbrott i tjänsteutövningen /§ 19 mom.2 / Bilaga 1 Grundskolans allmänna del skall tillämpas.

Under oavlönad tjänstledighet avdras det antal övertimmar som inte hållits och de timundervisningstimmar som ålagts tjänsteinnehavaren enligt engångstimarvodet (1/38 ÅL). Om skolan har gått in för periodarbete, avdras övertimmarna enligt det verkliga antalet övertimmar .

Antag att lärarens lön är 2 800 €/månad och undervisningsskyldigheten 24 timmar. Den dagen han var tjänstledig utan lön skulle han ha undervisat  6 timmar enligt schema.

Avdrag på lön

Arvodet för en veckoövertimme blir = 2 800,- x 0,83/24 x 12/38 = 30,58
Avdraget på lönen = 6 timmar x 30,58/timme = 183,48 €

 

Partiell vårdledighet avbryts och en ny moderskapsledighet beviljas

06.04.2009

En arbetstagare är heltidsanställd och har beviljats partiell vårdledighet till den 15 april 2009.

nder den partiella vårdledigheten är arbetstiden 80 procent av heltid.  Arbetstagaren blev ånyo gravid under den partiella vårdledigheten och har beviljats en ny moderskapsledighet från och med 15 mars 2009.

Vilken lön under moderskapsledigheten ska arbetsgivaren betala? Den partiella lönen (80 procent) eller lönen för full arbetstid (100 procent)?

Visa svar

Arbetstagaren kan av grundad anledning avbryta sin partiella vårdledighet  ( ArbtAvtL. 4 kap. 5 §) . En ny graviditet anses vara en sådan grundad anledning.

Enligt Kapitel V/Tjänste – arbets- samt familjeledighet § 8 mom.1 (AKTA)sägs det:

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare har rätt att få sin ordinarie lön för en period som omfattar de 72 första vardagarna under moderskapsledigheten.

Den anställde har rätt att få sin ordinarie lön (80 procent dellönen) under de 25 första vardagarna räknat från 15 mars 2009 till den 15 arpil2009 och därefter full lön för de följande 47 vardagarna, då den partiella vårdledigheten har upphört.

 

Tillfällig vård av barn

20.02.2009

I en familj med tre barn inträffade följande:
Under den vecka maken var på sjön insjuknade det ena barnet på torsdagen, det andra barnet insjuknade på söndagen och det tredje barnet insjuknade på måndagen. Mamman arbetar normalt måndag–fredag.

Vilken rätt till tillfällig vårdledighet har mamman i detta fall?

Visa svar

Bestämmelserna i § 9 i Kapitel V/Tjänste- arbets- samt familjeledighet skall tillämpas i detta fall. Enligt § 9 mom.1 har den anställde rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra arbetsdagar åt gången. Den tillfälliga vårdledigheten gäller per barn och sjukdom.

Ledighet

Ledigheten sträcker sig från torsdag till och med torsdag följande vecka

   tor
 fre
 lör
 sön  mån  tis  ons  tor  fre
första barnet
 x  x
     x
 x      
andra barnet
         x  x  x  x
 
tredje barnet
         x  x  x  x  

 

Betald ledighet

Enligt § 9 mom.2 betalas till den anställde ordinarie lön för högst tre på varandra följande kalenderdagar räknat från barnets insjuknande.
Betald ledighet från torsdag till och med onsdag följande vecka. 

   tor
 fre
 lör
 sön  mån  tis  ons  tor  fre
första barnet
 x  x
 x            
andra barnet
       x  x  x      
tredje barnet
         x  x  x
   

 

Att avbryta en vårdledighet

20.02.2009

Kan en anställd avbryta sin beviljade vårdledighet i förtid?

Visa svar

Den anställda har rätt till ändring av beviljad vårdledighet på grund av oförutsägbar och grundad anledning. Ändringen ska sökas så snabbt som möjligt, men senast en månad innan den ska verkställas.

När talar man om en oförutsägbar och grundad anledning?

En grundad anledning är när det inträffar oförutsägbara, väsentliga förändringar i förutsättningarna för skötseln av barnet som den anställda inte kunde beakta vid ansökan om ledighet. Exempelvis att barnet eller den andra föräldern drabbas av en svår sjukdom eller dör eller att föräldrarna skiljer sig.

Flytt till annan ort, en ny anställning eller att den andra föräldern blir arbetslös är i allmänhet inte en grundad anledning

Lagstiftning
Arbetsavtalslagen 4 kapitel 3a § och Kommuntjänsteinnehavarlagen 29 §, som hänvisar till 4 kapitlet i Arbetsavtalslagen.

 

 

« Tillbaka