Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Kommunal självstyrelse

"Kommunal självstyrelse är kommunernas grundlagsfästa rätt att sköta lokala uppgifter, med möjlighet för kommunens medlemmar att fatta beslut och direkt medverka i förvaltningsprocessen." -Nationalencyklopedin 2010

Landskapet Åland är indelat i 16 självstyrande kommuner. Deras ansvar omfattar både lokala frågor som kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, barnomsorg och äldreomsorg. Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling inom kommunen.

» Läs mer om kommunernas uppgifter

Drygt 1.900 ålänningar arbetar inom de åländska kommunerna. Besluten inom denna sektor fattas i varje enskild kommun. Eftersom makten på detta sätt är delad mellan kommunerna har medborgarna stora möjligheter att påverka och ta ansvar för förhållandena i sin närmiljö. Det gör de främst genom att vart fjärde år välja lokala representanter till kommunfullmäktige.

Dessa valda företrädare styr sedan - på medborgarnas uppdrag - kommunen. Genom majoritetsbeslut i fullmäktige beslutar de vilken politik som ska föras. Fullmäktige beslutar även nivån på den skatt som medborgarna ska betala, samt hur skattepengarna och andra intäkter ska användas. Varje fullmäktige fattar självständigt beslut om den egna kommunen eller landstinget/regionen och är politiskt ansvarig enbart inför sina egna invånare.

» Läs mer om hur kommunerna styrs


 

Publicerad 27.08.2010