Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Välfärdskommunens utmaningar

Utvecklingen med en åldrande befolkning, ökande specialisering och växande kompetenskrav inom den offentliga serviceproduktionen hör till välfärdskommunens utmaningar. Dessutom ökar efterfrågan på kommunala tjänster samtidigt som andelen i förvärvsaktig ålder minskar.

Ålands kommunförbund har gett ÅSUB i uppdrag att utarbeta ett underlag för en fortsatt diskussion om kommunstrukturen på Åland. I rapporten diskuteras de krav som kan ställas på den offentliga sektorns service och organisationen av serviceproduktionen, samt vad kraven har för betydelse för brukaren av välfärdstjänsterna.

»Läs rapporten Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner

Välfärdens finansiering

Det finns en samsyn om att vi har ett kommande finansieringsproblem av våra kommunala välfärdstjänster. Programberedningen för välfärdsfinansieringen har på uppdrag av Sveriges kommuner och Landsting utarbetat en rapport som berör den framtida finansieringen av välfärden. I rapporten ges en bild av storleken på gapet mellan framtida behov och resurser.

De bedömer att medborgarnas efterfrågan, högre kvalitetskrav och växande behov av välfärdstjänster sammantaget kommer att bli mer omfattande och kosta mer än vad som kan finansieras med ett oförändrat skatte- eller avgiftsuttag. Dagens sätt att finansiera välfärdstjänster måste kompletteras för att hålla i ett långt perspektiv. Man kan inte räkna med att effektiviseringar kommer att räcka för att klara framtidens förväntningar på sikt. Köpkraften hos den genomsnittlige medborgaren kommer att öka, vilket ger utrymme att efterfråga och finansiera mer välfärdstjänster. Frågan är hur denna växande köpkraft kan kanaliseras till välfärdstjänster.

» Läs rapporten Framtidens utmaning - välfärdens långsiktiga finansiering

Framtiden måste mötas med flera olika åtgärder som tillsammans kan bidra till finansieringsutmaningen. Kommunförbundet har gjort en översikt, klicka på bilden för full storlek. 

Senast kontrollerad 9 november 2011