Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Förbundsstämmans protokoll

Nedan finns förbundsstämmans justerade och godkända protokoll publicerade, i icke-signerat format och utan specifika besvärsanvisningar och bilagor etc.

Verifierade kopior av signerade protokollsutdrag skickas till berörd part, tillsammans med besvärsanvisning mm.

Kallelser och protokoll anslås på kommunförbundets anslagstavla vid förbundskansliet, Ålandsvägen 26 i Mariehamn. Där förvaras även protokoll med bilagor och andra handlingar i original, och finns till påseende.

I regel gäller för stämmans beslut möjlighet till besvär inom 30 dagar, riktat till Ålands förvaltningsdomstol.

För standardiserad anvisning för rättelseyrkande och besvär, klicka här.

 

2017

2016

2015

 

 

2014

2013

2012

 

OBS!

Nästa styrelsemöte hålls enligt kallelse.

 

external