Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Förbundsstyrelsens protokoll

Nedan finns förbundsstyrelsens justerade och godkända protokoll publicerade, i icke-signerat format och utan specifika besvärsanvisningar och bilagor etc.

Verifierade kopior av signerade protokollsutdrag skickas till berörd part, tillsammans med besvärsanvisning mm.

Kallelser och protokoll anslås på kommunförbundets anslagstavla vid förbundskansliet vid Jomala kommunkansli, Godbyvägen 448, i Jomala. Där förvaras även protokoll med bilagor och andra handlingar i original, och finns till påseende.

I regel gäller för styrelsens beslut möjlighet till rättelseyrkande inom två veckor, riktat till styrelsen. För stämmans beslut, och ärenden där rättelse sökts, gäller i regel möjlighet till besvär inom 30 dagar, riktat till Ålands förvaltningsdomstol. 

För standardiserad anvisning för rättelseyrkande och besvär, klicka här.  

 2018

FST1-190118

FST2-230318

FST3-260418

FST4-290618

FST5-121018

FST6-091118

 2017

Styrelse125.1.2017

Styrelse2 27.2.2017

Styrelse3 23.3.2017

Styrelse4 25.4.2017

Styrelse5 16.6.2017

Styrelse6 8.9.2017

Styrelse7 3.11.2017

2016

Styrelse8 16.12.2016

Styrelse7 04.11.2016

Styrelse6 10.10.2016

Styrelse5 2.9.2016

Styrelse4 17.6.2016

Styrelse3 18.5.2016
Styrelse2 17.3.2016
Styrelse1 19.2.2016

2015

Styrelse 2015-12-11

Styrelse 2015-10-23
Styrelse 2015-09-11
Styrelse 2015-06-16 
Styrelse 2015-05-08
Styrelse 2015-04-10
Styrelse 2015-03-17
Styrelse 2015-01-09  
2014

2013

2012

 

OBS!

Nästa styrelsemöte hålls enligt kallelse.

 

external