Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

AVTAL OCH REKOMMENDATIONER INOM KOMMUNALA SEKTORN PÅ ÅLAND

 

SAMARBETE

Tjänstekollektivavtal om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och tjänstemän. 17.1.2017. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_11_2017_bilaga_1_samarbetsavtal_for_tjansteman.pdf

Kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbetet. 22.12.2008. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_17_2008_arbetarskydd.pdf

Avtal om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige. 29.4.2013.  http://www.kommunforbundet.ax/files/avtal_om_tidsanv_och_kom_for_ink_bortf.pdf

Tillämpningen av avtalet om tidsanvändningen och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige. 30.6.2015. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_10_tillampningen_av_avtalet_om_tidsanvandning_osv.pdf

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. 29.4.2013. http://www.kommunforbundet.ax/files/tjante_o_arbkollavt_om_uppsskydd_o_ers_for_arbskfullm.pdf

 

ARBETSHÄLSA

Kommunala sektorns avtal om skyddskläder. 23.10.2002. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_102014_skyddsklader_och_personlig_skyddsutrustning.pdf

Centralorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress. 3.11.2010. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_nr_82010_bilaga_arbetsrelaterad_stress.pdf

Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa – rekommendation för kommunsektorn. 29.4.2014. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_102012_bilag_i_riktlinjer_och_god_praxis_for_arbetshalsa.pdf

Rekommendation om handläggning av missbruksproblem inom den kommunala förvaltningen. 25.5.2004.

 

PERSONALLEDNING, RESULTAT OCH KOMPETENS

Rekommendation om personalresurser i kommunsektorn. 6.10.2016. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_2_bilaga_rekommendation_om_personalresurser.pdf

Rekommendation om resultatutveckling i verksamheten. 2014. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_4bilaga_rekomendation_om_resultatutvecklingen_i_verksamheten.pdf

Rekommendationsavtal om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänste- kollektivavtal om facklig utbildning. 28.2.2011. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_52011_bilaga_rekommendationsavtal_om_utveckling_av_den_kommunala_personalens_kompetens.pdf

Ställningstagande till strategiskt genomförande av kommunal service med hjälp av personalledning. 2014.  http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_3bilaga_samarbetet_mellan_arbetsgivaren_och_personalen_i_kommunerna.pdf 

 

ÖVRIGT

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet. 8.3.2018.http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_42018_bilaga_tjanste_och_arbetskollektivavtal_om_ersattning_for_maltidskostnader_2018.pdf

 

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring.  http://www.kommunforbundet.ax/files/cpdf

Ersättning för resekostnader enligt AKTA bilaga 16.  23.1.2018

http://www.kommun.aland.fi/circular_detail.con?iPage=14&iLan=1&m=69&iArticle=818  

Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan. 17.1.2017. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_12_2017_bilaga_1_rekommendation.pdf