Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Stämman

Ålands kommunförbund är en politiskt styrd organisation och kommunerna utser ombud till stämman, som är förbundets högsta beslutande organ. 

På stämman kan medlemmarna direkt påverka verksamheten inom förbundet.

Det är stämman som utser förbundsstyrelsen, kommunala avtalsdelegationen och revisorerna.

Stämman fastställer även budget och verksamhetsplan jämte bokslut och verksamhetsberättelse.

Förbundsstämman väljs för fyra år och mandatperioden följer kommunvalet. 

Förbundsstämman sammanträder två gånger per år, i regel i maj respektive november. 

Senast kontrollerad 1 december 2014.

 

 

OBS!

Nästa styrelsemöte hålls enligt kallelse.

 

external