Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Avtal

Ålands kommunförbund tecknar genom Kommunala avtalsdelegationen fyra olika kollektivavtal.

Nuvarande avtalsperiod sträcker sig från den 1 mars 2017 till och med 28 februari 2018. Föregående avtalsperiod var 1 maj 2014 - 28 februari 2017.

Vi publicerar de aktuella avtalen längre ned på sidan, eventuella förändringar är beskrivna i de cirkulär avtalsdelegationen ger ut.

Du beställer avtalsböckerna här och hämtar dem enligt överenskommelse från kommunkansliet i Jomala, Godbyvägen 448.

Priserna är exklusive moms.

Anställningsavtal

Du kan spara tid genom att använda vår blankettmall för anställningsavtal (Word) för arbetstagare.


Kollektivavtal

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA)

               

AKTA (pdf) gäller för de flesta anställda inom den kommunala sektorn.

Beställ AKTA-boken 2014-2016
Pris: 22 €, exkl. moms

Tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn (UKTA)

ööööö

UKTA (pdf) gäller för lärare i grundskolan.

 

Beställ UKTA-boken 2014-2016
Pris: 16 €, exkl. moms  

Kollektivavtal för tekniska sektorn (TS)

Åländska avvikelser i TS 2014-2016 (pdf) gäller för teknisk personal.

Länk till TS-boken 2014-2016

TS-boken beställs från Kommunarbetsgivarna, klicka på länken nedan för att beställa:
Beställ TS-boken (2014)
Pris: 7,50 euro 

Arbetskollektivavtal för timavlönade arbetstagare (TIM-AKA)

Åländska avvikelser i TIM-AKA 2014-2016 (pdf) gäller för timavlönade arbetstagare.

Länk till TIM-AKA boken 2014-2016.

TIM-AKA boken beställs från Kommunarbetsgivarna, klicka på länken nedan för att beställa:
Beställ TIM-AKA-boken (2014)
Pris: 7,50 euro