Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Klarspråk

Att myndigheterna skriver så att alla förstår handlar ytterst om demokrati. Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Kommunförbundet inleder 2009 ett långsiktigt arbete för mer klarspråk inom den kommunala sektorn. Det första vi tittar på är hur remissvaren ser ut.

Svara på remiss

Vi har omarbetat det svenska Regeringskansliets promemoria Svara på remiss, som är ett mycket bra stöd i skrivprocessen. 

Länkar till språkvård

Varsågod att botanisera bland några riktigt bra språklänkar.

Myndigheternas skrivregler är ett ovärderligt stöd för skrivandet i den offentliga förvaltningen.

Svarta listan innehåller ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk. Den är ett utmärkt redskap för att modernisera texter. 

Klarspråk lönar sig om klarspråksarbete i Sveriges kommuner, landsting och statliga myndigheter. Här finns fakta, tips och inspiration.

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. Här hittar du information om allt som rör språk.

Klarspråk, svenska regeringens vy över allt som rör klarspråk.

Språkvårdsportalen är en startpunkt för dig som söker information om språkvård och språkvårdsorganisationer.

TT-språket är riktat till journalister men är mycket användbart även för andra.

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank, den innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp och termer som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och omsorg.  

Svenska datatermgruppen ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

 

 

Publicerad 15 oktober 2009
Uppdaterad 6 november 2009