Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Barnskyddsjouren

Den 1 oktober 2008 trädde den nya barnskyddslagen i kraft och till följd av detta tog Ålands kommunförbund initiativet att inleda ett projekt för en gemensam barnskyddsjour på Åland. Alla åländska kommuner deltog i projektet som inleddes 1 september 2008.

1 januari 2010 övergick projektet till permanent verksamhet och barnskyddsjouren är nu kommunernas eget ansvar. Mariehamn har tagit över ansvaret att administrera verksamheten och Kommunförbundets roll är att årligen sammankalla en referensgrupp för att följa upp arbetet i jouren.

» Barnskyddsjourens statistik 2010

Barnskyddsjouren är till för barn som är utsatta i akuta krissituationer utom kontorstid, en socialarbetare har då jour för alla kommuner.

Alla barn som befinner sig på Åland har rätt att få hjälp av jouren.

Vem kan ringa jouren?

Du kan bara kontakta barnskyddsjouren om du arbetar vid en myndighet eller annan verksamhet som är skyldig att anmäla när barn far illa. I annat fall - ring polisen!

Om ärendet inte är akut, gör en vanlig barnskyddsanmälan till socialkansliet i barnets hemkommun.

Du är skyldig att omedelbart anmäla när ett barn far illa om du jobbar eller har ett förtroendeuppdrag inom bland annat:

 • social- och hälsovården

 • skola eller barnomsorgen

 • polisen

 • religiösa samfund

 • alarmcentralen

 • asylmottagningen

OBS! Sekretess kan inte hindra en barnskyddsanmälan, med undantag för bikt och annan själavård.

När ska du ringa jouren?

Ring jouren när du anser att du inte har rätt att agera eller när det finns ett akut behov av att komma i kontakt med en socialarbetare.

Jouren bedömer alla ärenden ur socialvårdens synvinkel:

 • har socialarbetaren rätt att agera?
 • behöver andra myndigheter tillkallas?

 • är det tillräckligt med konsultation per telefon eller finns det behov av till exempel hembesök

Ring alltid jouren när:

 • barn har misshandlats eller utnyttjats sexuellt.

 • föräldrarna inte kan ta hand om barnet pga sjukdom, olycka, alkohol, droger eller annat.

 • små barn har lämnats ensamma hemma.

 • föräldern/föräldrarna förs till sjukhus eller häktet.

 • barn har bevittnat våld i hemmet.

 • barn har någon annan akut kris.


Barnskyddsjouren finns tillgänglig utom kontorstid på kvällar, nätter och hela helger: mån−tor kl 16−8 och fre kl 16−mån kl 8.

Numret finns på din arbetsplats, om du inte hittar det − ring polisen.  

 

Uppdaterad 27.01.2011