Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Ålands kommunförbund arbetar med

Ålands kommunförbund arbetar med intressebevakning och kunskapsspridning, samtidigt som kommunförbundet är ett forum för öppna diskussioner vid konferenser, kurser och andra möten.

Driver gemensamma frågor

Ålands kommunförbundet talar för gemensamma intressen och driver kommunala frågor på landskapsnivå.

Vi bevakar den kommunala självstyrelsens intressen gentemot landskapet och analyserar exempelvis hur ny lagstiftning påverkar kommunernas ekonomi.

Utvecklar och samverkar

I kommunförbundets uppdrag ingår att arbeta för utveckling och ett närmare samarbete mellan våra medlemmar. Vi satsar särskilt på att stödja och underlätta samverkan mellan kommunerna.

Kommunförbundet arbetar också för att utveckla och stärka kommunernas roll som arbetsgivare, så att våra medlemmar kan erbjuda bättre och mer attraktiva arbetsplatser.

Ger råd

Vi stöttar kommunalt anställda genom ett brett utbud av olika seminarier och kurser. Men vi ger också konkret expertstöd inom allmän kommunal juridik och ekonomi, kollektivavtal och barnskydd.

Förutom att svara på aktuella frågor är syftet med rådgivningen att höja den grundläggande kompetensen bland de kommunalt anställda.

Utreder

Kunskap är en förutsättning för  medvetna beslut. Ålands kommunförbund tar fram statistik och utredningar inom aktuella områden. Vi ger därmed våra medlemmar underlag av hög kvalitet inför olika beslut.

 

Publicerad 15 oktober 2009
Uppdaterad 20 juni 2011