Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Svara på remisser

Förbundet är en aktiv remissinstans och landskapsregeringen får genom oss ett tydligt svar på vad som är viktigt för kommunerna.

Att vi är aktiva avlastar också våra medlemmar eftersom arbetet med remisser är mycket tidskrävande. Vi skriver förstås utgående från ett kommunövergripande perspektiv när vi svarar på remisser.

Ett bra remissvar ska vara skrivet på klarspråk och ha väl genomtänkta argument som bygger på fakta.

Tack vare vår interna remissrunda kan kommunförbundet ge remissvar med relevant information från den kommunala sektorn.

Vår interna remissrunda

När kommunförbundet får en inbjudan att svara på remiss från landskapsregeringen sänder vi den direkt vidare till kommunerna för att informera om vad som är aktuellt.

Samtidigt ger vi besked om vi planerar att svara på remissen eller inte. Detta för att kommunerna ska ha möjlighet att påverka både innehållet och beslutet att svara eller inte svara på remissen.

Med tanke på att remisstiderna ofta är korta är det viktigt med en snabb reaktion från medlemmarna. Vi håller därför på att bygga upp ett nätverk som kan ge synpunkter och fakta med kort varsel.

Klarspråk

Med tanke på den knappa tiden är det viktigt att kommunernas svar är tydligt formulerade med en sammanfattning överst i dokumentet. Vi är därför mycket tacksamma om våra medlemmar följer råden i Svara på remiss.

Så snart beredningen av remissvaret är färdig skickas det till kommunerna och förbundsstyrelsen, som fattar det slutliga beslutet om remissvaret.

När remissvaret är helt klart skickar vi det till kommunerna, landskapsregeringen, media och publicerar det på vår hemsida i remissarkivet. på hemsidan kan du även följa ärendet och hitta lagtingets beslut.

Påverka tidigt

Vid större frågor som ofta har en lång väg till beslut bjuder kommunförbundet in medlemmarna till öppna diskussioner. Då finns alla möjligheter att tidigt påverka förbundets fortsatta arbete i frågan.

Vi arbetar också långsiktigt med att komma in tidigt i processen när landskapsregeringen arbetar med för oss intressanta frågor.